HÅLLBARHET

Naturscen Skuleberget är ett med naturen och ligger mitt i världsarvet Höga Kusten.
Med det mäktiga Skuleberget som fondvägg och naturreservatet som inramning är vi högst belägna att bevara det vackra vi har runt omkring oss. Det är inte bara en del av den fantastiska upplevelsen utan det är en del av oss. Det är vår uppgift att minska våra klimatavtryck för att bidra till en hållbar destination. I vårt hållbarhetsarbete försöker vi i allra största mån att använda oss av lokalproducerade råvaror, återvunnet material, lokal arbetskraft samt löpande sophantering och återvinning.

KONSERTBUSS

Att resa tillsammans med buss är ett av de mest miljövänliga och energieffektiva alternativen. Vi vill att alla våra besökare ska kunna ta sig till och från konserten på ett säkert och klimatsmart sätt. Tillsammans med vår partner Byberg & Nordin går det bussar till varje konsert från följande orter, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Sollefteå och Umeå. Med konsertbussen bidrar vi till en hållbar destination och kan tillsammans minska klimatavtrycken.
Läs mer om avgångstider här. 

OM BYBERG & NORDIN

Byberg & Nordin arbetar genom målmedvetna satsningar och engagerad personal ständigt med att minska miljöbelastningen i alla delar av verksamheten. Vi ser kvalitets- och miljöarbetet som ett mycket viktigt och högt prioriterat arbetsområde. Elbussar, eldrivna depåbilar och att trafiken körs med HVO-fossilfritt bränsle, är några exempel på miljösatsningar som genomförts inom företaget. Vi utbildar regelbundet våra chaufförer i miljövänligt körssätt, så kallad sparsam körning. Läs mer om Byberg & Nordin här.

HÖGA KUSTEN

I Höga Kusten tas hållbarhetsarbetet på̊ allvar och görs på̊ riktigt. År 2030 ska därmed Höga Kusten vara en koldioxidneutral destination. Läs gärna mer om satsningen här.